You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Branches

AREA OF OPERATION
Sr.No Branches Code Tele. No Mobile No Manager's Name
A Shimla Zone
1 Chirgaon 1781 277410 94184-72544 Sh. Murat Rugta
2 Rohroo 1781 240757 94185-36582 Sh. Murat Rugta(Add. Charge)
3 Jubbal 1781 252701 94591-77556 Sh.Moti Lal
4 Kotkhai 1783 255533 70186-44850 Sh. Rakesh Sharma
5 Chopal 1783 260478 94593-54024 Sh. Narinder Ghunta
6 Nerwa 1783 264675 98162-84315 Sh. Rajinder Mishta
7 Theog 1783 238517 94188-03500 Sh. Sanjay Chauhan
8 Kumarsain 1782 240317 94184-79007 Sh. B.P.Chauhan
9 Nankhari 1782 225641 94181-44040 Sh. Rajiv Gupta
10 Rampur 1782 233523 94184-75742 Sh. Roop Lal
11 Shimla 177 2658866 94184-75248 Smt.Sunita Thakur
12 Rekong Peo 1786 222582 94184-01398 Sh. Neema Dorje Add.Charge
13 Pooh 1786 232743 94183-07369 Sh.Gopal Chand
14 Sangla 1786 242242 94188-54063 Sh. Neema Dorje
15 Sunni 177 2786922 98171-92299 Sh. Subhash Chand
B Solan Zone
16 Solan 1792 221602 94180-77789 Dr. Hans Raj Khimta
17 Arki 1796 220371 94590-25835 Sh.Rakesh Kumar
18 Chandi 1792 278435 98160-86861 Dr.Hans Raj Khimta Add.Charge
19 Nalagarh 1795 222276 98170-72761 Sh.Rajesh Sharma
20 Kandaghat 1792 256602 98055-62891 Sh.Manoj Thakur
21 Ramshaher 1795 258576 94595-40031 Sh.Rajesh Sharma, Add.Charge
22 Rajgarh 1799 221088 98170-72761 Sh. Bishan Dass
23 Nahan 1702 223739 94184-67284 Sh. Sahi Ram
24 Paonta 1704 222425 98161-26388 Sh. Rakesh Negi
25 Sarahan 1799 236006 98168-00187 Sh. Ajay Dharmaik
26 Dadahu 1702 267739 94184-67284 Sh. Sahi Ram ( Addl Charge)
27 Shillai 1704 278594 94188-12300 Sh. Rakesh Negi ( Add Charge)
28 Bilaspur 1978 223557 94180-51753 Sh. Narveer Thakur
29 Ghumarwin 1978 255105 82197-42550 Sh. Krishan Chand
30 Jhandutta 1978 272761 88940-03951 Sh. Ramesh Chand
31 Namhol 1978 240010 98163-56121 Sh. Santosh Kumar
32 Swarghat 1978 284031 94180-51753 Sh.Narveer Thakur, Add.Charge)
C Mandi Zone
33 Sunder Nagar 1907 265111 94180-05557 Smt. Suresh Kumari
34 Mandi 1905 221989 94595-16162 Sh. Anil Abrol
35 Joginder Nagar 1908 224044 94184-79299 Sh. Sanjeev Kumar
36 Sarkaghat 1905 230236 94185-05711 Sh.Kashmir Singh
37 Karsog 1907 222698 94180-11938 Sh. S. K. Bhandari
38 Thunag 1907 257656 70182-87691 Sh.Rakesh Pathania
39 Padhar 1908 260700 94183-1507 Sh. Jagdish Thakur
40 Kotli 1905 281189 97367-29100 Sh. Hardayal Singh
41 Dharampur 1905 272010 94184-20558 Smt. Malka Devi
42 Gohar 1907 250302 94187-02105 Smt. Suresh Kumari (Add.Charge)
43 Manali 1902 251790 94183-15087 Sh. Manoj Bharti(Addl. Charge)
44 Anni 1904 253960 94599-95601 Smt.Susheela Negi
45 Kullu 1902 224790 94180-02382 Sh.Manoj Bharti
46 Banjar 1903 221659 94180-66048 Sh.Dhalle Ram
47 Keylong 1900 222293 94183-15087 Sh.Manoj Bharti( Addl. Charge)
48 Chamba 1899 224507 94181-22598 Sh.Sardari Lal
49 Chowari 1899 266739 70180-29066 Sh.Sardari Lal(Add. Charge)
50 Bharmour 1895 225128 98164-76457 Sh.Sardari Lal(Add.Charge)
51 Banikhet 1899 254739 70180-29066 Sh.Sardari Lal(Add. Charge)
  GM, KCPARDB 1892 223141 94180-69367 Kr. Rajesh Pal
  The KPARDB Ltd     223066 Head Office Dharamshala